Skip to main content
MenyStäng
Blankett för skadeersättning

Blankett för skadeersättning

1
Skada

Lägg till uppgifter om skadan

Skada

Försenad

Redigera


Paket
Skada *
Försändelseslag *
Försändelsekoden är ID-koden på ett brev eller paket med uppföljning eller fraktsedelns nummer.
Sändningsdag
Ersättning för skada * Beskriv den skada som orsakats så detaljerat som möjligt.
Ange det händelsenummer du fick om du tidigare har varit i kontakt med Posti i detta ärende.
Ersättningsspecifikation * Ange skadans omfattning så detaljerat som möjligt. Bifoga ett verifikat som anger värdet.
Ersättning 1
Radera
+ Lägg till ny ersättning
Bilagor Lägg till högst 3 bilagor. Maxstorleken för en bilaga är 2 MB.

    Välj fil eller dra filerna hit och släpp dem för att lägga till bilagor

    2
    Sökande

    Lägg till den sökandes uppgifter

    Sökande

    Redigera
    ,

    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358 19 1234567 i det internationella formatet
    Ange kontonumret i internationellt IBAN-format, exempelvis FI49 5000 9420 0287 30
    BIC-koden är bankens identifieringskod, för OP-kunder är den exempelvis OKOYFIHH
    3
    Avsändare

    Lägg till avsändarens uppgifter

    Avsändare

    Redigera
    ,
    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358 19 1234567 i det internationella formatet
    4
    Adressat

    Lägg till adressatens uppgifter

    Adressat

    Redigera
    ,
    Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358 19 1234567 i det internationella formatet