Skip to main content
MenyStäng
Publication Services

Publication Services1.1.2019

Tidskrifter

Priset för tjänsten Tidskrift stiger med 4 procent och för tjänsten Bunt med 2,5 procent.

Tjänsten Tidskrift (12839) förnyas och ändras till tjänsten Tidskrift Pro (19241)

 • Tidskrift Pro lämpar sig för alla tidningar av tidskriftsformat som kan beställas på förhand.
 • Inget minsta antal gånger för utgivning eller miniantal.
 • Från och med 1.3.2019 införs tilläggstjänsten Manuellt sorterbar Tidskrift för försändelser som inte lämpar sig för maskinell sortering.
 • Mer information i Guiden för maskinellt sorterbara försändelser.

Tjänsten Tidning

 • Prissättningen förenklas. I fortsättningen bestäms priset endast av tidningens enhetsvikt, priset påverkas inte av postningspartiets volym.
 • Den huvudsakliga transporthastigheten är tre vardagar.
 • För regelbundna eller större leveranspartier finns även alternativa utdelningstjänster, särskilt den nya tjänsten Tidskrift Pro eller Kunddirekt.

Utgående produkter

Tjänsterna Tidskrift 1, Tidning 1, och Bunt 1 upphör 31.12.2018 på grund av för liten efterfrågan.

Dagstidningar

Priset för dagutdelningen och Dagutdelningens bunt stiger med 5 procent och den riksomfattande tjänsten Dagstidning med 6 procent. Priset för Distansutdelningen, som är tillgänglig för dagutdelningskunder, ändras inte.

Tjänsten Dagstidning (12899) förnyas. Tjänsten lämpar sig för alla riksomfattande tidningar av dagstidningsformat.

 • Inget minimi antal gånger för utgivning eller minimiantal.
 • Vid beräkningen av partistorlek beaktas endast beställningar på tjänsten Dagstidning

Tjänsten Dagutdelning (12841) erbjuds tidningar, som utkommer minst 24 gånger per år (krav år 2018 48 gånger). Tjänsten Distansutdelning (12838) kan fortsättningsvis beställas i samband med Dagutdelning, vilket betyder att gränsen för hur ofta tidningen utkommer även minskar för den här tjänsten.

Tidigutdelningens reklam- och marknadsföringsförsändelser

Produktvillkoren för reklam- och marknadsföringsförsändelser har sammanställts i ett eget dokument.

De mest centrala ändringarna är:

 • Prissättningsgrunderna för insert ändras.
 • Man övergår till enhetspriser i alla tjänster.
 • För avsättningar som inkommit efter att tidsfristen har löpt ut debiteras en separat serviceavgift.

Trycksakstransporter

Till följd av en ändring av Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafik (oktober 2017 - oktober 2018) stiger de avtalade månadspriserna med 2,4 %.