Skip to main content
MenyStäng
Postningsföretagets instruktioner

Postningsföretagets instruktioner och guider

Instruktionerna för postning av skrymmande och regelbundna brev-, tidning- och direktmarknadsföringsförsändelser har sammanställts på en egen webbplats posti.fi/postittajan-ohjeet. Där hittar du alltid de senaste instruktionerna och guiderna, till exempel

Du hittar också information om förberedande av postning och om postning på HJÄLP OCH SUPPORT-sidan.