Skip to main content
MenyStäng

Övriga tjänster

Svarsförsändelser

Prisändringar i svarsförsändelser

 • Användningsavgift + 7 %
 • Öppningsavgift för kod och info + 5%
 • Svarsförsändelse-standardbrev + 3 %
 • Economy-svarsförsändelse cirka + 10 %
 • Economy-svarsförsändelse, kupong + 6 %
 • Priority-svarsförsändelse cirka + 12 %
 • Priority-svarsförsändelse, kupong + 10 %
 • Assurerad svarsförsändelse + 25 %
 • Expressvar + 5 %
 • Svarsförsändelsernas tilläggstjänster + 5 %
 • Internationell svarsförsändelse + 6 %

Ändringar av tjänster

Expressvar

Vi övergår överallt i Finland till landsvägstransport. Detta inverkar på transporthastigheterna för laboratorieprov (Expressvar) i norra Finland.

 • Om transportsträckan inte omfattas av 01-hastigheten, transporteras försändelsen med 02-hastighet.
 • Merparten av laboratorieproven transporteras fortsättningsvis med 01-hastighet.
 • Du kan säkerställa hastigheten via Leveranstidsförfrågan med postnumren för avsändar- och mottagaradress från och med 1.1.2019.
 • Två storlekar: under 3 cm och över 3 cm
 • Skrymmande laboratorieprov kan fortsättningsvis skickas som provförsändelse via tjänsten Posti SmartShip.

Assurerad svarsförsändelse

 • Det övre assuransvärdet (5 001-15 000 €) försvinner.
 • Prissättningsmodellen ändras från priset st. + kg till en prissättning enligt viktklass.

Tilläggstjänsten Maxistorlek för Inrikes Economy- och Priority-svarsförsändelser försvinner. Skicka maxistora Priority- och Economy-svarsförsändelser som paket med tilläggstjänsten Betalaren någon annan än avsändaren.

Mottagningstjänster

Ändringar av listpriser

 • Postbox, fakturerad + 5 %
 • Nätverket Postbox, prepaid + 5 %
 • Företagsadress + 5 %
 • Företagspostnummer + 5-10 %
 • Samlingspostbox + 5 %

Poststyrningstjänster

Priset för Adressändrings- och poststyrningstjänsten stiger med 10 procent.