Skip to main content
MenyStäng
Direktmarknadsföringstjänster

Direktmarknadsföringstjänster

Kunddirekt

Strukturen på prislistan för adresserad direktmarknadsföring, Kunddirekt, har ändrats och prisändringarna beror på kundens leveransstruktur. Transporthastigheten ändras så att utdelningen sker inom fem arbetsdagar efter att försändelsen lämnats in till posten.

För maskinellt sorterbar Kunddirekt kan man som tilläggstjänst köpa vissdagsutdelning.

 • Vissdagsutdelning har transporthastigheten 02.
 • Tilläggstjänsten har en egen portobeteckning.
 • Tilläggstjänsten förutsätter användning av Sorteringstjänst och 2D-kod eller 4-placeringskod på försändelserna och förhandsinformation 1 vecka före utdelningen.

Övriga ändringar

 • Definitionerna för en maskinellt sorterbar försändelse har preciserats.
 • Sorteringstjänst-rabatten förutsätter i fortsättningen 2D-kod eller 4-placeringskod.
 • Priset på Extra hantering stiger med 2,1 procent.

Hemdirekt och Hemdirekt Premium

Hemdirekt

 • Inga ändringar görs i priserna.
 • Försändelsernas maximimått har preciserats: Bredd 230 mm (tidigare 250 mm).

Hemdirekt Premium

 • Pris stiger med 15 procent.
 • Utdelningsdag för försändelser är torsdag. Ändringen har trätt i kraft 1.10.2018.
 • Allt bättre Förhandsbeställningsrabatt: När beställningen görs senast 2 veckor före utdelningsdagen får du rabatt på utdelningspriset.
 • Priset för 01-tilläggstjänsten är i fortsättningen 0,015 €/st. (tidigare 0,010 €/st.).

Postinen

Priset på Postinens medieutrymme eller annonsplatser förändras inte. Se mediakorten på posti.fi/postinen.

Informationstjänst

Priset på lagring av adressändring ändras inte. Priset på andra tjänster ändras.

 • 0-servicenivå (retur till önskad adress) +5 %
 • Manuell lagring av identifieringsuppgift + 20 %
 • Leverans av adressändringsuppgifter som brev +3 %
 • A- och E-servicenivåerna upphör för Uppdateringstjänstens administratörskunder.
 • När du använder en streckkod för Informationstjänstbeteckningarna blir kvaliteten på de lagrade uppgifterna bättre och priset blir förmånligare.

DMmessage

 • Priserna i prislista stiger med cirka 4%
 • Avtalstjänstens kundspecifika rabatter kan ändras
 • En förmånligare A4-brevprodukt kommer snart (iPost-utskrift)
 • Den förnyade och användarvänliga tjänsten Skapa och skicka meddelanden via Kontakt är ett beaktansvärt alternativ för dem som använder avtalstjänsten Dmmessage.