Skip to main content
MenyStäng

Ändringar i Postis avtalstjänster och priser 1.1.2019

På den här webbplatsen kan du bekanta dig med ändringarna i Posttjänsternas tjänster och priser. De prishöjningar som uppges på sidorna är genomsnittliga, vilket betyder att kundspecifika ändringar kan avvika från de listpriser som uppges.

På grund av förändringarna i vår verksamhetsmiljö och kundbeteendet minskar mängden försändelser allt snabbare under de kommande åren, vilket höjer primärkostnaderna. Vi dämpar en kostnadsförhöjning genom att ständigt effektivera vår verksamhet, till exempel genom att maximalt utnyttja maskinell sortering och förnya vårt tjänsteutbud.

Utdelningsdagar

Antalet utdelningsdagar minskar inte. Post delas fortfarande ut 5–7 dagar i veckan, i enlighet med de tjänster som avsändarkunderna har köpt av Posti.

jakelupaivat-kuva-sv