Skip to main content
MenyStäng

Instruktioner för sändning

Bekanta dig med vår sändnings instruktioner för kontant- och avtalskunder.

Adressanteckningar

På kuvertet antecknas förutom adressatens även avsändarens namn- och adressuppgifter, posttekniska symboler och försändelse- och portobeteckningar.

Adressfältet får endast innehålla adressatens namn- och adressuppgifter, inte t.ex. reklam. Kundnummer eller andra liknande identifieringsuppgifter ska antecknas ovanför adressatens namn. Om en försändelse- eller portobeteckning finns på en utskrift eller på adressetiketten ska dessa alltid antecknas ovanför adressatens namn.

Kuvertanteckningar för inrikes brev

k kuorimerkinnat yks fi

 1. Avsändarens namn. och adressuppgifter, alternativt på kuvertets klaff.
 2. Portobeteckningar, t.ex. Port Payé-beteckning eller frimärke.
 3. Adressatens namn- och adressuppgifter.

k kuorimerkinnat

 1. Avsändarens namn- och adressuppgifter. OBS max. 4 cm vid toppen av skalet, se mer information. Alternativt kan informationen placeras på kuvertets klaff.
 2. Posttekniska beteckningar, t.ex. Informationstjänstens beteckning.
 3. Portobeteckningar, t.ex. Port Payé Finlande-beteckning eller frankosvarsstämpel.
 4. Adressatens namn- och adressuppgifter.

Anteckning av adressatens adress

 1. rad: adressatens övriga uppgifter: titel, kundnummer, beställningskod, e.dyl. kundinformation
 2. rad: adressat
 3. rad: komplement till mottagarens namn t.ex.organisationsenhet, avdelning, byrå, handläggare, lägenhetsinnehavare, c/o
 4. rad: reservrad vid behov kan t.ex. att ange namn på mottagarens eller intern information för företaget
 5. rad: exakt utdelningsadress som gatuadress eller postboxadress
 6. rad: postnummer och adressort i versaler

Adresskorten för brev och andra dokument

Privatkunder

Kontantkunder får nödvändiga adresskort från Postis serviceställen. Adresskorten är avgiftsfria. Rekommenderat brev och Postförskottsbrev skickas utan adresskort. Skriv avsändarens och mottagarens uppgifter på brevet. På brevet fästs en uppföljningsstreckkod som specificerar försändelsen i serviceställets kassa.

Adresskortmodell

Brev med mottagningsbevis

Assurerad försändelse

Avtalskunder

Skriv ut adresskort via Posti SmartShip. Det går snabbt att hantera försändelser med Posti SmartShip-systemet som är avsett för att skriva ut adresskort för nästan alla inhemska och internationella brev.

Adresskortmodeller, inrikes brev

Registrerat brev

Brev med mottagningsbevis

Assurerad försändelse

Postförskottsbrev

Expressbrev

Adresskortmodeller, utrikes brev

Registrerat brev

Brev med mottagningsbevis (Lägga också till mottagningsbevis form)

Expressbrev

Påskrifter på expressbrev

k pitakue4 1. Minneslapp till avsändaren.

k pitakue1 2. Två extra etiketter för fram- och frånsidan av försändelsen.

k pitakue3 3.Expressbrevets identifieringsetikett. Lösgör etiketten från det anvisade stället. Lösgör aldrig enbart streckkodsdelarna.

k pitakue2 4. Modell av försändelsen.

Kuvertstorlekar

När du postar, är det behändigast att använda kuvert av standardstorlek. Standardkuvert ger många fördelar:

du sparar tryckkostnader du sparar kuverterings- och postningskostnader postningen går snabbare du sparar postavgifter

Kuvertstorlekar

kokomerkinnät-kirjeet-yleiset ohjeet-sv

Standardstorlekar för papper

standardimitat-kirjeet-yleiset ohjeet-sv

Rahan ja arvoesineiden lähettäminen

Rahat ja arvopaperit yms. arvoesineet on lähetettävä aina Postivakuutettuna lähetyksenä, jolloin ne käsitellään turvakäsittelyssä erillään muusta postivirrasta. Postivakuutus korvaa aiheutuneen ja toteen näytetyn vahingon enintään vakuutusarvoon saakka.

Kun haluaa muistaa rahalahjalla, kannattaa summa yleensä laittaa saajan pankkitilille ja lähettää hänelle kaunis kortti, jossa on maininta tilille laitetusta rahalahjasta.

Jos lähetät ulkomaille, tarkista rajoitukset maakohtaisista tiedoista. Joihinkin maihin rahan ja arvoesineiden lähettäminen postitse on kokonaan kiellettyä.

Synskadades försändelse

Försändelser som innehåller punktskrift transporteras portofritt till alla länder, då avsändaren är en synskadad privatperson. Försändelser med blindskrift ska vara öppna då de lämnas in för transport, och de får väga högst 7 kg. Kunden ska fästa bildetiketten för Synskadades försändelser på försändelsens adressida. Alternativt kan inrikes försändelser markeras med texten "Synskadades försändelse" eller "Cécogramme". Du kan även be om en bildetikett hos vår kundtjänst.

Synskadades försändelse Skriv ut etikett, 4 stycken per ark

Synskadades försändelse Skriv ut etikett, 9 stycken per ark