Skip to main content
MenyStäng

Priser för övriga tjänster

Adressändrings-, poststyrning- och utdelningstjänster

Se också Adressändrings- och poststyrningstjänster

Hemtransport / Avhämtnings- och utdelningstransport Privatkunders hemtransportbeställningar på kundtjänsten 0600 94325 (1,84 €/svarad samtal + lna/msa). Observera att det är inte möjligt att betala försändelser som levereras hem med kontanter.

AntalInkl. moms €Inkl. moms €
1-5 paket11,008,87
6-10 paket19,0015,32

Ändringar av uppgifter på en försändelse eller faktura som redan avsänts

För ändringar som utförs på avsändarens begäran debiteras 17,03 €/ändring + möjligt transport avgift som Postpaket.

 • ändring av adressatens namn/adress
 • ändring av postförskottsbeloppet
 • ändring av kontonummer (endast i inrikes trafik)
 • anhållan om återtagande av försändelsen
 • ändring av försändelsens överlämningsvillkor (överlämning till adressaten personligen avlägsnas/läggs till)
 • förkortning av liggetiden för brevförsändelser med en kalendervecka
 • hemtransport av försändelse som är avsedd att hämtas på posten (endast i inrikes trafik)
 • möjlighet för mottagaren att kontrollera en försändelses innehåll innan den utlämnas på posten (endast i inrikes pakettrafik)
 • förlängning av liggetiden för paket med högst 14 kalenderdagar (endast i inrikes trafik)
 • ändring av kunduppgifter i fakturering

Ändringsbegäran kan sändas till adressen palvelumuutos@posti.com. Kunden meddelas om hur åtgärden gällande inrikes ändringsbegäran lyckats.

Övriga tjänster

Lösenavgift

Förutom uteblivet porto debiteras 3,00 €/försändelse

Kopia av frakt eller fakturering dokument

Kvittot debiteras för beställaren 10,02 € / dokument (exkl. 8,08 €)

Debitering för annat arbete

 • för överenskommet utredningsarbete
 • för onödigt eller för sent utredningsarbete
 • för tilläggstjänster vid mottagning
 • för annat extra arbete
 • för extra väntan vid hämtning eller utdelning
 • för onödigt hämtnings- eller utdelningsförsök på beställning

debiteras 62,00 €/timme eller 12,00 €/st.