Skip to main content
MenyStäng

Adressändring och poststyrning

Meddela oss omedelbart om adressändringen när du är får veta om den. När du beställer adressändring i samband med Flyttpost, får du dagsposten eftersänd utan dröjsmål till din nya adress.

Gör adressändringen när din företag flyttar till en ny adress.

  • En adressändring är avgiftsfri.

  • Vi levererar brevförsändelser till din nya adress.

  • Eftersändning av tidningar ingår inte i adressändringen. Informera ny adress direkt på tidningar.

  • Adressändring styr inte paketförsändelser.

  • Till utlandet eftersänds vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser upp till 50 gram.

  • Observera att adressändring för företag inte omfattar uppdatering av adress för avsändaren. Meddela din nya adress utan fördröjning till alla avsändare i samband med din flytt, så säkerställer du en smidig postgång.

  • Produktvillkor

Beställ enkelt på nätet

Pä nätet ändrar du enkelt adress för ditt företag, beställer en flyttposttjänst eller gör en adressanmälan. För att göra en anmälan behöver du ett finsk FO-nummer. Om du saknar finsk FO-nummer, finns instruktioner för hur man gör en blankettanmälan i sidans nedre kant.

Logga in med bankkoder, Postis ärendekod eller TYVI Pro-koder.

Flyttposttjänst

En eftersändningstjänst i 12 mån. som omfattar alla postförsändelser i samband med en adressändring.

Flyttpost är en heltäckande tjänst för eftersändning av postförsändelser som kan beställas i samband med en permanent adressändring. Vi eftersänder adresserade brevförsändelser, tidningar och adresserad reklam till din nya adress. Paketförsändelser ingår inte i tjänsten.

Priser, när tjänstebeställningen har gjorts

Priser€/12 månad
Över internet33,90
Med blankett45,30

Posti Tidsbestämd eftersändning

1 vecka– 2 månader

Priser, när tjänstebeställningen har gjorts

Priser€/ 1 vecka - 2 månader. moms 0€/ 1 vecka - 2 månader. moms 24
Över internet27,0633,55
Med blankett36,9045,76
Varje följande påbörjad månad / mån8,6010,62

Posti Avbrott i utdelningen

1 vecka - 2 månader

Priser, när tjänstebeställningen har gjorts

Serviceavgiften för tidsbestämd eftersändning av postförsändelser och avbrott i utdelningen som varar i över två månader bygger på perioder på två månader.

Tidsuttrycket en vecka avser 7 dagar. Vid beräkning av tjänstens längd räknas både start- och slutdatumet till tjänstens giltighetsperiod.

PriserExkl.moms€ / 7 - 14 days€ / 2 veckor - 2 månader
Över internet15,3025,50
Med blankett25,1036,90