Skip to main content
MenyStäng

Bränsletillägg

Bränsletillägget gäller avtalskunder i inhemska och internationella pakettjänster och transporter enhetstjänster. Bränsletillägget följs upp månatligen.

Inrikestrafiken

Paket- och Expressfrakt

  • Fr.o.m. 01.06.2019 är bränsletillägget för paket och expressfrakt 9,97 %.
  • Fr.o.m. 01.05.2019 är bränsletillägget för paket och expressfrakt 10,14 %.

Bränsletillägget bygger på utvecklingen av Statistikcentralens bränslekostnadsindex för lastbilstrafiken/bränslefaktor.

Frakt

  • Fr.o.m. 01.06. är bränsletillägget för inrikes frakt 18,51 %.
  • Fr.o.m. 01.05. är bränsletillägget för inrikes frakt 18,18 %.

Bränsletilläggets storlek justeras månatligen.

Trycksakstransport
Bränsletillägget gäller för inrikes trycksakstransporttjänster för avtalskunder. Bränsletillägget bygger på utvecklingen av Statistikcentralens bränslekostnadsindex för lastbilstrafiken/bränslefaktor. Bränsletilläggets storlek justeras månatligen.

  • Fr.o.m. 01.06.2019 är bränsletillägget för inrikes trycksakstransporttjänster 12,60 %.
  • Fr.o.m. 01.05.2019 är bränsletillägget för inrikes trycksakstransporttjänster 12,93 %.

Flygtransport av tidningar
Ett bränsle- och frakttillägg gäller endast de kunder som har ingått ett avtal om flygtransport med Posti. Tilläggsavgiften varierar enligt marknadspriset och är lika hög som det bränsle- och frakttillägg som flygbolaget debiterar Itella.

  • Fr.o.m. 01.05.2019 är bränsle- och frakttillägget för inhemsk flygtransport av tidningar 1,311 €/kg.
  • T.o.m. 30.04.2019 är bränsle- och frakttillägget för inhemsk flygtransport av tidningar 1,209 €/kg.

Internationell trafik

Paket och lastbärartjäster

  • Fr.o.m. 01.06.2019 är bränsletillägget för paket och lastbärare 9,97 %.
  • Fr.o.m. 01.05.2019 är bränsletillägget för paket och lastbärare 10,14 %.