Skip to main content
MenyStäng

Förbjuda ämnen

Konsumenters försändelser får inte innehålla farliga ämnen, föremål eller annat som till sin natur är farligt eller förbjudet. Vi erbjuder avtalskunder möjligheten till trygg och lagenlig transport av farliga ämnen i Finland.

Vad avses med farliga ämnen

Med farliga ämnen avses ämnen som på grund av sin explosions-, brand- eller strålningsfara, giftighet, frätande eller annan egenskap kan skada människor, egendom eller miljö. Transport av farliga ämnen regleras av internationella bestämmelser och nationell lagstiftning.

Farliga ämnen transporteras i Finland som Postis frakt tjänster, som TFÄ-paket eller som begränsade mängder LQ-paket. Kunden ansvarar för att sina produkter och förfaranden är förenliga med internationell lagstiftning och Postis villkor.

Små mängder farliga ämnen

 • Strikt begränsade klassificeringar, ämneskvantiteter och förpackningsmetoder.
 • LQ Transport tilläggtjänsten är lämplig för alla paketprodukter.
 • Elektronisk förhandsinformation (EDI-meddelande) är obligatorisk.
 • Ej flygtransport.
 • LQ-egenskap och uppgift om bruttomassa anges i EDI-meddelandet och på adresskortet.
 • I transport dokumenten behövs ingen TFÄ-bilaga och försändelsen kräver ingen TFÄ-tejp.
 • LQ-varningsetikett ska fästas på paketet.

Läs mer

Större mängder farliga ämnen

 • Nästan alla begränsade klassificeringar och ämneskvantiteter upp till 1000 kg/l
 • Möjligt endast som paket med VAK- eller LQ Transport- tilläggtjänsten och som frakt.
 • Förutsätter meddelande om LQ-bruttomassa eller dokument med TFÄ-uppgifter.
 • Ej flygtransport.
 • På förpackningen krävs lagenliga försändelsebeteckningar, till exempel UN-nummer och -varningsetikett eller LQ-varningsetikett och med paketförsändelserna Postis TFÄ-tejp

Läs mer

Lista om underjordiska paketautomater. Uppdaterat 27.5.2019

luettelo maanalaisista automaateista

Exempel på ämnen och föremål som klassificeras som farliga

1.Explosiva ämnen och föremål t.ex. tändhattar, stubintråd, fyrverkeripjäser, ljus- och nödraketer, ammunition, sprakstickor (tomtebloss) och smällserpentiner

2.Gaser t.ex. aerosoler (hårspray, deodoranter), helium, blåslampor, gasbehållare för fältkök, cigarrettändare, brandsläckare och dykflaskor (pdf).

3.Brandfarliga vätskor t.ex. aceton, bensin, metanol, sprit, thinner, terpentin, många desinfektionsmedel, målarfärg, lim, nagellack och parfym

4.1. Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och flegmatiserade explosiva varor i fast form t.ex. tändstickor

4.2 Självvantändande ämnen t.ex. grill kol

4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten t.ex. kalium, natrium.

5.1. Oxiderande ämnen t.ex. väteperoxid (minst 8 %)

5.2 Organisk peroxider

6.1. Giftiga ämnen t.ex. cyanid, vissa kvicksilverföreningar och vissa bekämpningsmedel

6.2. Smittförande ämnen t.ex. infektiösa prover och vissa vacciner Sändning av prover som är packade och märkta enligt anvisning berörs inte av förbudet.

7.Radioaktiva ämnen t.ex.plutonium ja uran

8.Frätande ämnen, syror och baser t.ex. svavelsyra, syrade batterier, kvicksilver och många starka rengöringsmedel

9.Övriga farliga ämnen och föremål t.ex. asbest, torris, apparater som innehåller farliga ämnen, krockkuddsmoduler, bilbältesförsträckare, förbränningsmotorer som drivs med brännbara gaser eller vätskor, litiumbatterier och starka magneter