Skip to main content
MenyStäng

Importförtullning av inkommande försändelser

Varuförsändelser som anländer från länder utanför EU eller från specialområden utanför EU:s moms- och accisområde kan kräva tullklarering. Tullen beslutar om försändelserna ska invänta förtullning. Posti skickar en ankomstavi om en försändelse som ska förtullas till mottagaren.

De försändelser som inte behöver förtullas delas ut till mottagaren eller skickas till mottagarens närpost för avhämtning.

Tullen i Finland räknar ut tullen och skatterna på försändelsen. Dessa grundar sig på försändelsens tullvärde, som inkluderar bl.a. postavgifterna.

Fyra alternativ hur importförtullningen ska skötas

  1. Tullens tjänst Webbimport

  2. Tullens serviceställen

Tullklarering av försändelser kan ske på de av Tullens serviceställen som hanterar postpaket. Kontaktuppgifter. En tullklarerad postförsändelse levereras enligt dina önskemål hem till dig eller till din närpost.

  1. Ombudsfullmakt

  2. Posti erbjuder tullklareringstjänster för både privat- och företagskunder

De förtullade försändelserna delas ut till kunden eller skickas till Postens butik eller återförsäljare för avhämtning. Tjänsten faktureras enligt Postens Prislista och dessutom uppbärs eventuella tullar och skatter.

Mer information på nummer 020 451 5900 eller per e-post på adressen huolinta@posti.com

Transitering av postförsändelser

Avtala om transitering med en sådan speditionsfirma som Tullen i Finland har beviljat status som befullmäktigad mottagare och som verkar som lagerförare. Posti erbjuder inte transiteringstjänst utan transporterar endast postförsändelser som transiterats av ackrediterade företag.

Det finns en förteckning över befullmäktigade speditionsfirmor på Tullens webbplats. Du kan söka företag t.ex. genom att skriva stadens namn i sökfältet. De befullmäktigade mottagarna (VV) anges med X i tabellens högra kolumn.

Speditionsfirman ansvarar själv för prissättning av tjänsten.