Skip to main content
MenyStäng
Företagskundtjänstens kontaktinformation

Företagskundtjänstens kontaktinformation

Försändelseuppföljning

Försändelseuppföljning

Adressändring för företag och förening

Läs mer om poststyrning

Web blanketter

Blanketter för transaktioner

Servicenummer

0200 75000, mån-fre kl. 8-16 (lna/msa, det kostar att köa.)

  • Beställning

  • Försändelseuppföljning

  • Fackturering

  • Stöd för elektroniska tjänster

  • Rådgivning om tjänster

  • Erbjudanden och avtal

Stöd för näthandlare

Kontaktuppgifter för fraktterminaler och livsmedelslogistik 

Inhemska fraktterminaler

Livsmedelslogistik 

Kontaktuppgifter för huvudkontoretoch dotterbolag

Se kontaktinformation (Sidan endast på finska eller engelska)

FO-nummer

FO-nummer 1531864-4, momsregistrerad, VAT-nummer FI15318644 Posti Group Abp är införd i handelsregistret och utövar momspliktig verksamhet.

Registrering av telefonsamtal och meddelanden

Då en affärstransaktion eller tjänst kräver det, registrerar Itella Abp telefonsamtal och meddelanden för att kunna försäkra sig om samtalets eller meddelandets innehåll. Registreringarna används för att trygga kundens och Itella Abp:s rättigheter och rättsskydd. Registreringarna kan också utnyttjas vid intern personalutbildning i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten på kundservicen. Registreringarna används inte för andra ändamål och överlämnas till utomstående endast med stöd av lag.

Chat
  • OfflineHenkilöasiakkaiden asiakaspalvelu
  • OfflineYritysasiakkaiden asiakaspalvelu