Skip to main content
MenyStäng

Införande av OmaPosti

Ladda ner OmaPosti-appen och använd Postens tjänster var du än rör dig. Appen kan laddas ner för iOS- och Android-operativsystem.

För att använda OmaPosti, logga in med ditt Posti-användarnamn. Skapa användarnamn.

Ladda ner OmaPosti-appen och använd Postens tjänster var du än rör dig. Appen kan laddas ner för iOS- och Android-operativsystem.

Om OmaPosti-tjänsten

Samla alla dina fakturor på ett ställe och följ enkelt upp dina paket. OmaPosti är vardagens gränssnitt!

Du kan samla och styra alla dina pappersfakturor till OmaPosti. De fakturor som kommer till Netposti styrs automatiskt till OmaPosti. Andra fakturor som du fått lägger du enkelt in genom att ta en bild på fakturans streckkod med telefonen. Om du är kund hos OP, kan du betala fakturorna direkt i OmaPosti med hjälp av Pivo. Att använda OmaPosti och betala fakturor som kommit dit är snabbt, säkert och avgiftsfritt. Appen påminner om förfallodatum och arkiverar fakturorna.

Med hjälp av OmaPosti kan du följa upp paket som är på väg till dig. Appen visar leveransens faser och påminner dig när paketet finns att hämta. När du ska skicka paket kan du köpa sändningen smidigt i OmaPosti. Och om du betalar för transporten av ditt paket i OmaPosti sparar du upp till 5 €.

OmaPosti är en avgiftsfri tjänst för alla finländare som fyllt 15 år.

Försändelseuppföljning

I OmaPosti ser du automatiskt paket i vars uppgifter ditt telefonnummer ingår. Du kan själv lägga till försändelser i uppföljningen med hjälp av försändelsekoden.

Fakturor och brev

Du kan få brev och fakturor i elektroniskt format från valda avsändare till OmaPosti. Breven som tas emot kan vara till exempel myndighetsmeddelanden, fakturor, lönespecifikationer och hälsomeddelanden. Du får ett meddelande om ankomna brev eller fakturor till e-postadressen som är kopplad till din behörighetskod. Brev och fakturor som skickas till OmaPosti hanteras enligt post- och brevhemligheten samt banksekretessen, dataombudsmannen samt Posti-koncernens dataskyddspolicy. Standardiserade dataöverföringsmetoder och skyddade dataöverföringsförbindelser används.

Hur riktas breven?

Elektroniska brev riktas till OmaPosti utgående från namn och adress. Företag eller sammanslutningar kan alternativt använda personbeteckning för inriktningen.

För att breven ska riktas till OmaPosti med hjälp av namn och adress förutsätter att adressatuppgifterna på brevet motsvarar exakt Postis uppgifter. Kontaktuppgifterna som Posti har tillgång till kan du kontrollera i avsnittet Inställningar och Egna uppgifter i OmaPosti.

Om ditt namn inte är korrekt, kontakta Postis kundtjänst.

Inriktningen av elektroniska brev till OmaPosti förhindras av säkerhetsskäl om det bor eller under det senaste året har bott fler än en person på adressen på brevet som av sitt efternamn eller något av förnamnen motsvarar brevets mottagaruppgifter.

Betalning av fakturor

Du kan betala fakturor på olika sätt i OmaPosti.

• Betala direkt i OmaPosti med debitkort, Pivo eller funktionen Flytta förfallodatum • Betala på annat håll än i OmaPosti och ange fakturan som betald Betalning med debitkort Du kan betala de flesta fakturorna i OmaPosti med finländska bankers debitkort. Vi rekommenderar att du gör din debitkortbetalning senast 3 dagar före förfallodagen. En fördröjning i vidarebefordran av fakturan kan medföra att förfallodatum överskrids vars följder (till exempel dröjsmålsränta) alltid ska kontrolleras direkt hos faktureraren. Obs. För tillfället tillåter inte alla fakturerare att fakturan betalas med debitkort i OmaPosti. I detta fall rekommenderar vi att du kopierar fakturans streckkod och enkelt betalar fakturan med hjälp av den. Betalning med Pivo Det går att betala med Pivo i OmaPostis iOS- och Android-appar till Andelsbankens kunder som även har installerat Pivo-appen på sin telefon. Pivo-betalningen debiteras från kontot vid betalningstillfället.

Kopiera streckkoden

Om fakturan har en streckkod kan fakturan enkelt betalas med den på andra håll än i OmaPosti. Så här hittar du streckkoden: • OmaPostis webbläsarbaserade version: klicka för att aktivera fakturan, streckkoden syns i fakturans uppgifter • OmaPosti-appar: öppna fakturan och välj menyn i övre högra hörnet i faktureringsvyn. Streckkoden kan kopieras från menyn.

Markera som betald

OmaPosti visar fakturans förfallodatum. Aviseringen om förfallodatum syns också i användargränssnittet en tid efter förfallodatum. Syftet med aviseringen är att påminna om fakturans förfallodatum. Om du har betalat fakturan på annat håll lönar det sig att markera den som betald. Markera fakturan som betald så här :

• OmaPostis webbläsarbaserade version: klicka för att aktivera fakturan. Klicka på menyn i övre högra hörnet i faktureringsvyn. Kryssa för rutan ”Betald” • OmaPosti-appar: öppna fakturan och välj menyn i övre högra hörnet i faktureringsvyn och välj ”Markera som betald”

Påminnelse om förfallodatum

OmaPosti-tjänsten påminner om fakturors förfallodatum och du kan betala fakturan direkt via OmaPosti. Netposti hade ingen sådan funktion och detta har oroat många användare som är vana vid Netposti. Om du betalar fakturan med OmaPostis betalningsfunktion blir fakturan automatiskt markerad som betald. Om du betalar fakturan på annat håll än i OmaPosti kan du själv markera fakturan som betald så här: 1. öppna fakturan 2. klicka på menyn i övre högra hörnet i faktureringsvyn 3. sätt ett kryss i rutan ”Betald” Du kan även arkivera eller ta bort fakturan.

Elektronisk mottagning av brev och fakturor

När du har tagit i bruk OmaPosti-tjänsten kan Posti dela ut brev och fakturor som adresserats till dig i elektroniskt format i OmaPosti. OmaPosti är alltså ett elektroniskt alternativ till en traditionell postlåda. Du kan själv bestämma från vilka avsändare du ta emot brev i endast elektroniskt format i OmaPostis inställningar vid punkten ”Avsändarval”. Dina val förmedlas till avsändare som finns med i OmaPosti-tjänsten. Med ditt val påverkar du om du endast får brev i elektroniskt format. Varje avsändare bestämmer själv vilka brev som de skickar kan tas emot i elektroniskt format. Av vissa företag kan du få till exempel fakturorna i elektroniskt format, men den övriga kommunikationen fortfarande endast i pappersformat. Om du vill få brev endast i elektroniskt format och företaget utnyttjar denna OmaPostis egenskap ersätts pappersbrevet helt med ett elektroniskt brev. I annat fall får du förutom ett elektroniskt brev även ett pappersbrev och från en del avsändare endast ett pappersbrev. Med brev och fakturor, för vilka även en pappersversion har skickats åt dig utöver ett elektroniskt brev, ser du denna text:

Om du får en faktura som har skickats i både pappers- och elektroniskt format är det bra att veta att det elektroniska brevet kommer snabbare till OmaPosti än motsvarande pappersbreveti din postlåda. Kom ihåg detta så att du inte betalar samma faktura två gånger: först elektroniskt och sedan i pappersformat.

Avsändarval

Du kan administrera i OmaPostis webbläsarbaserade version (https://oma.posti.fi/welcome/sv/) vem du vill ta emot post i elektroniskt format av. 1. Öppna Avsändarinställningarna i sidans vänstra kant 2. Välj ”Alla användare” eller ”Valda avsändare” 3. Om du väljer Valda avsändare kan du fortfarande redigera avsändarlistan Redigera Valda avsändare-listan Du kan lägga till avsändare på Valda avsändare-listan med hjälp av sökfunktionen. 1. Skriv avsändarens namn i sökfältet 2. Klicka på tecknet + vid avsändaren 3. Klicka på Spara ändringar Du kan ta bort avsändare från Valda avsändare-listan så här: 1. Klicka på tecknet X vid avsändaren du vill ta bort 2. Klicka på Spara ändringar Observera att även om du tar bort alla avsändare från listan kan vissa avsändare ändå skicka en elektronisk kopia av brevet, som du även får hem i pappersformat. Du kan fortfarande få elektroniska brev och fakturor till OmaPosti i följande fall: – Lönespecifikationer som endast skickas som elektroniska brev via OmaPosti – Brev och fakturor vars avsändare har valt att även en elektronisk kopia ska skickas till OmaPosti – Brev som skickats av Posti

Hur uppstår breven?

OmaPostis elektroniska brev och fakturor produceras av de elektroniska filer (elektroniskt brevmaterial) som avsändaren levererar till sin utskriftsoperatör. Utgående från dessa skrivs breven ut, placeras i kuvert och postas. Från detta material riktas också ett elektroniskt brev till mottagare som tagit i bruk OmaPosti. Brevet i pappersformat skickas inte om avsändaren använder OmaPostis elektroniska brevtjänst och mottagaren i OmaPosti har valt att endast få brevet i elektronisk version. Annars levereras ett elektroniskt brev till OmaPosti när avsändaren vill detl och dessutom skrivs ett motsvarande pappersbrev ut och postas.

Allt händer automatiskt inom datasystemet från avsändaren ända till OmaPosti och brevhemligheten är inte hotad i något skede. Det elektroniska brevet levereras vanligtvis till OmaPosti ca. 1–2 dagar innan pappersbrevet anländer i brevlådan.

OmaPostis arkiv

I OmaPosti har du tillgång till ett kostnadsfritt arkiv. Du kan spara brev och fakturor i OmaPostis arkiv så länge du använder tjänsten. I arkivet är elektroniska brev och fakturor i tidsordning. Du kan lätt hitta ett elektroniskt brev eller en faktura genom att använda den praktiska sökfunktionen. Du kan när som helst skriva ut, spara eller ta bort elektroniska brev och fakturor från arkivet.

Då du betalar en faktura eller markerar den som betald flyttas fakturan automatiskt till arkivet.

Du kan arkivera fakturor, brev och paket som kommit till OmaPosti. Arkiveringen sker på lite olika sätt beroende på de olika kanalerna. Arkivering av enskilda objekt , webbläsarbaserad version och applikationer 1. öppna objektet som ska arkiveras 2. klicka på menyn 3. klicka på arkivera Arkivering av flera objekt, webbaserad version 1. klicka på funktionen Redigera i vyn Mottagen 2. välj objekt som ska arkiveras 3. välj alla objekt på listan som du vill arkivera 4. klicka på knappen Arkivera i nedre kanten Arkivering av flera objekt, android 1. klicka länge på det första objektet på listan som ska arkiveras 2. välj alla objekt som ska arkiveras 3. klicka på arkiveringsikonen i övre kanten

Uppsägning av tjänsten

OmaPosti är en del av Postis elektroniska kundrelation och du kan säga upp tjänsten genom att säga upp Postis elektroniska kundrelation på sidan Egna uppgifter. Uppsägningstiden är 14 dygn. När uppsägningstiden börjar försvinner alla dina val för elektronisk leverans och dina brev levereras i fortsättningen till pappers. Under uppsägningstiden kan du fortfarande få enskilda brev som stått i kö till OmaPosti. Efter uppsägningstiden förstörs ditt arkiv.

Var får jag information när Netposti blir OmaPosti?

Du får information om ändringen här.