Skip to main content
MenyStäng
Utan avtal

Frakt utan avtal

Tjänsten lämpar sig för transport av tyngre varor, från enskilda kollin till fulla laster. Transportdokumentet är fraktsedel och som transportunderlag används lastpallar.

Lösningar för transporter som kräver specialhantering eller extra flexibilitet hittar du bland våra tilläggstjänster. På detta sätt ökar du även kundnöjdheten. Gör transportbeställningen så tidigt som möjligt på hämtningsdagen, senast kl. 12. Fulla laster och dellaster beställs dagen före hämtning.

Om transportbeställningen har gjorts före kl. 12 hämtas beställningen i enlighet med det lokala serviceregistret. Chauffören granskar försändelsen vid mottagning och lastar försändelsen. Avsändaren ansvarar för att försändelsen är förpackad på ett lämpligt sätt. Försändelsen levereras till mottagaren vardagar kl. 8–16. Om mottagaren är en privatperson kontaktar vi mottagaren personligen för att komma överens om bästa möjliga leveranstid. Det är bra att reservera en extra vardag för detta.

Du kan även beställa Posti Frakt via bland annat Unifaun, Consignor och Kuljetustilaus.fi.

  • Med hjälp av frakttjänsten når du cirka 90 procent av företagen i Finland följande arbetsdag
  • I genomsnitt delas 97 procent av Postis fraktförsändelser ut fem dagar i veckan över natten.
Tilläggstjänster
Transport av farliga ämnen

Tjänsten möjliggör lagenlig transport av förpackade farliga ämnen och föremål.

Värmetransport

Vi transporterar produkterna i ett uppvärmt lastutrymme under hela transportprocessen. Försändelserna transporteras i ett uppvärmt (> +0 grader) lastutrymme. Tjänsten Värmetransport är tillgänglig vardagar under perioden den 1 oktober–30 april.

Utdelning till privatperson

Mottagaren är en person/adress (inkl. lantgårdar) som inte är ett företag. Vi kontaktar mottagaren och kommer överens om leveransdagen. Vi ringer före leveransen det telefonnummer som anges i beställningen. Lasten lossas intill fordonet.

Schemalagd utdelning

Vi utför en schemalagd transport till adressaten enligt en tidtabell som avtalats på förhand.

Telefonavisering före leverans (frakt)

Vår chaufför ringer mottagaren före leverans och meddelar ankomsttiden. Tilläggstjänsten ger mottagaren extra tid att förbereda sig på att ta emot lasten.

Täsmäpaikkajakelu

Lähetys viedään ennalta sovittuun, yhteen paikkaan, jonne lava tai rullakko pystytään esteettömästi toimittamaan vastaanottajan luona, esimerkiksi sisälle myymälään tai työhuoneeseen. Sovimme puhelimitse vastaanottajan kanssa lähetyksen tarkan toimituspaikan sekä ilmoitamme toimitusajan.

Utdelningsservice med lyftkran

Fraktförsändelsen hämtas eller delas ut med lyftkran. Utdelningsservicen med lyftkran är tillgänglig för försändelsepartier på mindre än 5 000 kg, där ett enskilt kollis vikt inte får överskrida 2 500 kg.

Personlig utlämning

Försändelsen utlämnas mot kvittens endast personligen till den adressat som har antecknats på försändelsen och försändelsen kan inte utlämnas mot fullmakt. Adressatens identitet kontrolleras alltid.

Utlämning utan mottagarens kvittens

Vi levererar din försändelse till mottagarens adress även om mottagaren inte är närvarande. Vi lämnar försändelsen på en skyddad plats.

Efterkrav

Vi debiterar mottagaren frakt- och godsavgiften med hjälp av en betalterminal när försändelsen levereras. Fraktförsändelsen lämnas ut till mottagaren mot en avgift som fastställts av kunden.

Leverans till terminal

Kunden kan lämna en transportfärdig fraktförsändelse direkt till terminalen för vidare transport. Den största tillåtna fraktvikten på försändelser som lämnas till terminalen är 2 500 kg.

Uthämtning i terminal

Mottagaren hämtar ut försändelsen i en terminal. Om mottagaren hämtar ut försändelsen meddelar vi honom/henne när försändelsen anländer till terminalen.

Lång försändelse

Tilläggstjänsten gäller frakt av föremål och buntar som är 2,4–7,0 meter långa och som kan lastas på varandra. Transport av varor som är över 7 meter långa ska avtalas separat.

Försändelseuppgiftsrapport

Vi skickar en rapport med kundens försändelseuppgifter.

Prissättning och instruktioner

Skickar du regelbundet?

När du väljer Posti får du en bekant och garanterat pålitlig partner.