Skip to main content
MenyStäng
Med avtal

Standardbrev

Högst C5 (162 mm x 229 mm), tjocklek 5 mm

Standardbrev lämpar sig för maskinell sortering och är det förmånligaste sättet att skicka stora brevmängder. Leveranstiden bestäms enligt den tjänst du valt.

  • För kostnadseffektiv masspostning
  • Lämpar sig för informering och fakturering
  • Utdelningsdagar: måndag, onsdag, torsdag och fredag
Närmare information och villkor
Närmare information och villkor

Transporttid Priority-standardbrev Priority-standardbrev som vardagar (mån.–fre.) lämnas in på posten enligt Postis anvisningar och/eller ett avtal mellan kunden och Posti delas i regel ut till adressaten den andra vardagen och senast den tredje vardagen efter postinlämningsdagen. Om du använder Sorteringstjänsten kan breven levereras till de fastställda områdena inom en vardag.

Economy-standardbrev Pro Economy-standardbrev Pro-försändelser som vardagar (mån.–fre.) lämnas in på posten enligt Postis anvisningar och/eller ett avtal mellan kunden och Posti delas i regel ut till adressaten den tredje vardagen och senast den fjärde vardagen efter postinlämningsdagen. Om du använder Sorteringstjänsten är transporthastigheten i första hand tre vardagar, under vissa förutsättningar två vardagar.

Maximivikt Priority-standardbrev och Economy-standardbrev Pro: 50 g

Maximimått Priority-standardbrev och Economy-standardbrev Pro: C5 (162 mm x 229 mm), tjocklek 5 mm Minimimått Priority-standardbrev och Economy-standardbrev Pro: E6 (110 x 156 mm), tjocklek 0,2 mm

Beteckningar och koder Portobeteckning Försändelserna ska vara försedda med beteckningen Economy eller Priority Port Payé Finlande, som överensstämmer med Posti anvisningar och som anger transporthastigheten. Till beteckningen fogas alltid ett kundnummer (6 tecken), utifrån vilket man ska göra upp en försändelseförteckning för fakturering. Kunden ansvarar för tryck eller utskrift av försändelse- och portobeteckningen.

2D-kod Priority-standardbrev: Vi rekommenderar att du använder en identifieringskod. Detta förutsätter att du använder Sorteringstjänsten. Economy-standardbrev Pro: Identifieringskoden måste användas, förutsätter användningen av Sorteringstjänsten.

Sändning Priority-standardbrev Uppgifterna för försändelsen eller leveranspartiet ska meddelas via försändelseförteckningen, och en kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen ska fogas till försändelsen. Brev som meddelas via försändelseförteckningen (PP/Port Payé) kan lämnas in på posten, i en postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda hämtningstransporten. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda. I regel är den sista postinlämningstiden kl. 17.

Economy-standardbrev Pro Leveranspartiet ska postas via Postis Sorteringstjänst, och 2D-koden från Sorteringstjänsten ska skrivas ut på breven. Sorteringstjänsten skapar även automatiskt en områdesindelning för postning i den elektroniska försändelseförteckningen. Se närmare postningsanvisningar. Mottagning Delas ut i adressatens brevinkast eller postlåda i Postis grundutdelning.

Prissättning Priority-standardbrev Priset grundar sig på antalet brev och partistorleken. Economy-standardbrev Pro

Prissättningen av försändelser grundar sig på det regionala pris som fastställs enligt mottagarens postnummer. Du får mer information om tjänsten via företagskundtjänsten. Brev som inte uppfyller kraven behandlas och prissätts som Economy- eller Priority-brev.

Leveransvillkor Produktvillkor

Innehållsbegränsningar Lämpar sig inte för sändning av värdeföremål eller pengar. Innehållsbegränsningarna bestäms enligt Postis allmänna avtalsvillkor.

Annat att beakta Se Postis tjänstespecifika krav på maskinell behandling

Extra hantering Riktigheten av mottagarens adressuppgifter påverkar prissättningen av Economy-standardbrev Pro. Till Economy-standardbrev Pro-försändelser tillkommer automatiskt en avgiftsbelagd Extra hantering om adressatuppgifterna för brevet inte lämnas till Sorteringstjänsten enligt Postis anvisningar.

Mottagning Delas ut i adressatens brevinkast eller postlåda i Postis grundutdelning.

Prissättning Priority-standardbrev: Priset grundar sig på antalet brev och partistorleken.

Economy-standardbrev Pro: Prissättningen av försändelser grundar sig på det regionala pris som fastställs enligt mottagarens postnummer. Du får mer information om tjänsten via företagskundtjänsten. Brev som inte uppfyller kraven behandlas och prissätts som Economy- eller Priority-brev.

Leveransvillkor Se villkor

Innehållsbegränsningar Lämpar sig inte för sändning av värdeföremål eller pengar. Innehållsbegränsningarna bestäms enligt Postis allmänna avtalsvillkor.

Annat att beakta Se Postis tjänstespecifika krav på maskinell behandling

Extra hantering Riktigheten av mottagarens adressuppgifter påverkar prissättningen av Economy-standardbrev Pro. Till Economy-standardbrev Pro-försändelser tillkommer automatiskt en avgiftsbelagd Extra hantering om adressatuppgifterna för brevet inte lämnas till Sorteringstjänsten enligt Postis anvisningar.

Prissättning