Skip to main content
MenyStäng
Utan avtal

Rekommenderat brev

Högst 250 x 353 x 30 mm

Ett rekommenderat brev är ett säkert sätt att leverera en försändelse till mottagaren. I tjänsten ingår en bekräftelse på att försändelsen har postats, försändelseuppföljning samt utlämning på Postis serviceställe. Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål.

  • Lämpar sig bland annat för sändning av betalkort, beslut och officiella meddelanden.
  • Försändelsen lämnas ut mot kvittering till adressaten eller till en person som adressaten befullmäktigat
  • Som tilläggstjänst kan brevet endast lämnas ut till adressaten
Närmare information och egenskaper
Försändelseuppföljning

Paketets gång och uppgifter om överlämningen visas i försändelseuppföljningen.

Försändelsen förses med ett adresskort för postförskottsbrev med specificerande uppföljningskod.

Förvaring

Försändelser som inte har kunnat lämnas ut till adressaten förvaras på servicestället i 14 dygn. Av ankomstavin framgår inom vilken tid försändelsen ska hämtas ut på servicestället. Endast en ankomstavi skickas. Eftersändning från ett serviceställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika serviceställena.

Innehållsbegränsningar

Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål. Posti svarar endast för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller andra värdeföremål när de skickas som en assurerad försändelse.

Annat att beakta
  • För expressbrev som lämnats i en brevlåda eller som hittats bland annan post ges ingen leveranstidsförbindelse.
  • Du kan kontrollera utdelningsområdena via leveranstidsförfrågan.
  • Expressbrev delas inte ut på söckenhelger.
Prissätning

7,70e

Sändning

Försändelser med tilläggstjänsten postförskott lämnas in för transport på posten, postterminal eller terminal. Posten kan även hämta försändelserna hos avsändaren som en avgiftsbelagd tjänst.

Mottagning

Adressaten aviseras med ankomstavi när försändelsen finns på adressposten. Försändelsen överlämnas mot kvittering till adressaten eller adressatens ombud(Fullmakt). Om avsändaren har begränsat kvitteringsrätten så att försändelsen endast får utlämnas till adressaten, utlämnas försändelsen inte mot fullmakt.

Posti har med stöd av postlagen rätt att i de rekommenderade försändelsernas utlämningshandlingar anteckna den fullständiga personbeteckningen för den person till vilken försändelsen utlämnas. Samt den handling från vilken identiteten har tagits eller kontrollerats. Posti lämnar inte ut personbeteckningarna.

De allmänna leveransvillkoren 1.1.2017 efterföljs till tillämpliga delar vid utdelning av rekommenderade postförsändelser som anländer från utlandet. Till exempel försändelser innehållande varor som beställts från utländska näthandelsbutiker och som ryms in i postinkastet kan levereras direkt till mottagarens adress. Uutdelningen verifieras med en utdelningsscan.

Märkning och koder

Försändelsen förses med ett adresskort för postförskottsbrev med specificerande uppföljningskod.