Skip to main content

Finlands mest omfattande frakttjänster

Digitala, miljövänliga och de mest omfattande i Finland. Med hjälp av Postis frakttjänster når du upp till 90 procent av företagen i Finland följande arbetsdag. Vi använder alltid de snabbaste rutterna vid våra transporter, vilket gör att du sparar både tid och pengar. Alla våra frakttjänster är koldioxidneutrala Posti Green-tjänster – utan extra avgift.

För vem lämpar sig tjänsten?

Postis frakttjänster är avsedda för avtalskunder som behöver transport av tyngre varor på lastpallar eller i rullpallar. Om du är engångskund, läs mer om tjänsterna som passar för dig.

Fördelar

Genom att välja Postis frakttjänster får du tillgång till Finlands mest omfattande, helt digitala och miljövänliga service. Servicen skräddarsys enligt dina behov och kan kombineras med lagringstjänster.

Tjänsten lämpar sig för transport av tyngre varor, från enskilda kollin till fulla laster. Du kan välja mellan två alternativ: Posti Frakt för leverans med fraktsedel eller Posti Expressfrakt för leverans med adresskort. Tjänsten är helt digital, från beställning till uppföljning av transporten och den digitala fraktsedeln.

Posti Frakt lämpar sig för transport av tyngre varor, från enskilda kollin till fulla laster. Transportdokumentet är fraktsedel och som transportunderlag används lastpallar.

Välj tjänsten Expressfrakt om du vill skicka stora försändelser eller paket i färdiga lastbärare, med samma adresskort som används vid sändning av paket. Transportunderlaget är rullpall eller lastpall.

  • Finlands mest omfattande frakttjänster

  • Miljövänlig – våra tjänster är koldioxidneutrala

  • Helt digital från början till slut

Finlands mest digitala fraktterminal till ditt förfogande

Vår fraktterminal i Vinikby i Vanda, som öppnades år 2018, använder sig av den senaste tekniken. Alla funktioner, från godstrafik till lastning och lossning, styrs digitalt. Automatiseringen gör processen snabbare och förbättrar kvaliteten genom att minska risken för mänskliga fel.

Till exempel identifieras bilarna automatiskt vid porten, efter vilket systemet styr dem direkt till i förväg bestämda dörrar. Digitaliseringen kan även ses inomhus. Alla av de 155 lastbryggorna, liksom även förvaringsrutorna för fraktgods, har en digital skärm som underlättar arbetet.

Terminalen på 26 000 kvadratmeter, dvs. över tre fotbollsplaner, är en av de största i Finland. I terminalen behandlas varje dag cirka 5 700 pallar med fraktförsändelser. Terminalen är i drift dygnet runt, sex dagar i veckan. Under en dag tar terminalen emot 200–300 fordonskombinationer. Stora försändelser behandlas i en täckt lasthall i skydd mot vädret, under alla årstider.

Inom logistiken spelar läget en viktig roll. Därför ligger vår terminal utanför de livligast trafikerade områdena, på kort avstånd från riksvägarna.

Transport av farliga ämnen Tjänsten möjliggör lagenlig transport av förpackade farliga ämnen, såsom kosmetika, i begränsad omfattning i enlighet med lagen om transport av farliga ämnen (TFÄ).

Värmetransport Vi transporterar produkterna i ett uppvärmt lastutrymme under hela transportprocessen. Försändelserna transporteras i ett uppvärmt (> +0 grader) lastutrymme. Tjänsten Värmetransport är tillgänglig vardagar under perioden den 1 oktober–30 april.

Utdelning till privatperson Mottagaren är en person/adress (inkl. lantgårdar) som inte är ett företag. Vi kontaktar mottagaren och kommer överens om leveransdagen. Vi ringer före leveransen det telefonnummer som anges i beställningen. Lasten lossas intill fordonet.

Schemalagd utdelning Vi utför en schemalagd transport till adressaten enligt en tidtabell som avtalats på förhand.

Telefonavisering före leverans (frakt) Vår chaufför ringer mottagaren före leverans och meddelar ankomsttiden. Tilläggstjänsten ger mottagaren extra tid att förbereda sig på att ta emot lasten.

Utdelningsservice med lyftkran Fraktförsändelsen hämtas eller delas ut med lyftkran. Utdelningsservicen med lyftkran är tillgänglig för försändelsepartier på mindre än 5 000 kg, där ett enskilt kollis vikt inte får överskrida 2 500 kg.

Personlig utlämning Försändelsen utlämnas mot kvittens endast personligen till den adressat som har antecknats på försändelsen och försändelsen kan inte utlämnas mot fullmakt. Adressatens identitet kontrolleras alltid.

Utlämning utan mottagarens kvittens Vi levererar din försändelse till mottagarens adress även om mottagaren inte är närvarande. Vi lämnar försändelsen på en skyddad plats.

Efterkrav Vi debiterar mottagaren frakt- och godsavgiften med hjälp av en betalterminal när försändelsen levereras. Fraktförsändelsen lämnas ut till mottagaren mot en avgift som fastställts av kunden.

Leverans till terminal Kunden kan lämna en transportfärdig fraktförsändelse direkt till terminalen för vidare transport. Den största tillåtna fraktvikten på försändelser som lämnas till terminalen är 2 500 kg.

Uthämtning i terminal Kunden har möjlighet att adressera en försändelse direkt till en terminal där mottagaren avhämtar försändelsen. Posti kontaktar mottagaren när försändelsen anländer till terminalen. Mottagarens telefonnummer krävs.

Lång försändelse Tilläggstjänsten gäller frakt av föremål och buntar som är 2,4–7,0 meter långa och som kan lastas på varandra. Transport av varor som är över 7 meter långa ska avtalas separat.

Försändelseuppgiftsrapport Vi skickar en rapport med kundens försändelseuppgifter.