Skip to main content
MenyStäng

Utrikes svarsförsändelse aktiverar kunden

Inrikes svarsförsändelse är ett enkelt sätt för din kund att göra beställningar, ge svar och begära kontakt.

För vem lämpar sig tjänsten?

När du har tecknat ett serviceavtal med Posti får du tillgång till en Svarsförsändelsekod som ska vara tryckt/utskriven på returnerade försändelser enligt den bifogade modellen. På Svarsförsändelser kan du använda infokoder som styr försändelserna till önskat ställe. Du kan göra beställningar samt ändringar i svarsförsändelser eller infokoder med nätblanketten. Kunden ansvarar för tryck eller utskrift av försändelse- och portobeteckningen.

Fördelar

Svarsförsändelser lämpar sig för att göra beställningar, ge svar och begära kontakt och dessutom för att sköta myndighetsärenden och skicka laboratorieprov.

Inrikes svarsförsändelse är avgiftsfri för kunden, och du betalar endast för returnerade försändelser samt en månadsavgift för tjänsten. Inrikes svarsförsändelse lämpar sig väl även för myndighetskontakter.

  • Beställningar, förfrågningar och begäran om kontakt som svarsförsändelse Laboratorieprov framme säkert och varsamt.

Beställning, ändring eller uppsägning av svarförsändelsekod

Economy-svarsförsändelse

1.Företag som avsändare, alternativ

  • Express-paket, med egenskapen ”betalaren någon annan än avsändaren”, när returneraren är Postis avtalskund.
  • Att skicka med Skicka enkelt-koden: Företaget betalar önskad transport och ger returneraren en Skicka enkelt-kod, med vilken paketet kan lämnas för transport i bl.a. en automat.

2.Konsument- eller kontantkund som avsändare, alternativ

  • När företaget som tar emot returförsändelser har tecknat ett Kundreturavtal med Posti, kan försändelserna returneras via Posti och automaterna som kundretur.
  • Att skicka med Skicka enkelt-koden

Portobeteckningen och adresspåskriften för Economy-svarsförsändelse

Portobeteckningen för svarsförsändelse är en rektangel, rekommenderad storlek 30 x 40 mm och svart färg. Adresspåskriften på Economy-svarsförsändelser är i formatet:

vastauslahetys

Företag Ab
Info: XXXXX
Kod: 50XXXXX
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

På Economy-svarsförsändelser används alltid postnumret 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Vakiovastauksen kuorimalli

kuorimalli-vakiovastaus

Inrikes expressvarsförsändelse

Laboratorieprov framme följande dag, säkert och varsamt.

Expressvar lämpar sig för kunder som tar emot laboratorieprov. Försändelsen kan uppföljas med Express-tilläggstjänsten genom att fästa en Express-etikett på försändelsen. Expressvar levereras följande dag mellan ett begränsat antal orter. Expressvar kan skickas till kunder som har ett avtal med Posti om användningen av tjänsten Expressvar. Läs anvisningarna för hur du skickar laboratorieprov som expressvarsförsändelse.

Grunduppgifter, Economysvar

Maximivikt
2 kg

Minimimått
90 x 130 mm

Maximimått
250 x 400 x 30 mm

Portobeteckningen
Ladda portobeteckningen här

Transporttid
Economysvar-försändelserna transporteras med samma hastighet som Economy-brev och delas ut i separata buntar i rundutdelningen till leveransadressen som Kunden angett i avtalet.