Skip to main content
MenyStäng

Närpostlåda

Med Närpostlåda får du posten till önskad plats. Tjänsten lämpar sig såväl för företag som husbolag. Du kan också avtala om utdelning av dagstidningar till önskad plats.

För vem lämpar sig tjänsten?

Tjänsten lämpar sig för företag och husbolag.

Fördelar

Du får utdelningen till önskad plats eller till en plats i ditt företag/husbolag.

Direct to Door for Companies

 • Agree on the delivery to the desired location according to the daytime delivery service level

 • You can also receive mail indoors in your company’s premises

 • Items requiring signature are picked up from the postal outlet in compliance with the postal code.

 • Pricing is made up of an establishment charge and the total distance of the diversion from the standard delivery route

 • The distance travelled within the building is also included in the price of mail delivered indoors.

Närpostlåda till husbolag

 • Vi delar ut posten till bostadsspecifika eller lägenhetsspecifika brevinkast eller till bostadsspecifika postlådor utanför byggnaden.

 • Avtalet gäller alltid alla lägenheter i husbolaget.

 • Tjänsten erbjuds bostadsbolag som har minst två bostadslägenheter, affärs- eller klubblokaler kan inte fogas till tjänsten.

 • Prissättningen baseras på en öppningsavgift av engångskaraktär och antalet bostadslägenheter.

Tidigutdelning till företag

 • Du får dagstidningar som hör till Postis tidigutdelning till en plats som avviker från den utdelningsplats som ingår i tidningens prenumerationspris, till exempel till en prenumerationsadress eller dess närhet.

 • Prissättningen baseras på startkostnaderna för tjänsten samt ruttavvikelsens längd fram och tillbaka.

 • Vid beräkningen av avgiften för post som levereras in i byggnaden beaktas även inomhussträckans längd.

Tidigutdelningstidning för husbolag

 • Du får husbolagets dagstidningar som hör till Postis tidigutdelning till en plats som avviker från den utdelningsplats som ingår i tidningens prenumerationspris, till exempel till en prenumerationsadress eller dess närhet.

 • Om flera byggnader ingår i husbolaget, kan användningen av tjänsten avtalas separat för varje byggnad. Avtalet gäller alltid alla lägenheter i byggnaden.

 • Prissättningen baserar sig på startkostnaderna för tjänsten samt det totala antalet lägenheter i byggnaderna som omfattas av tjänsten.

 • Priset är 8,53 € + moms 24 % /mån./lägenhet

 • Husbolagets totala antal lägenheter/byggnad utgör avgiftsgrunden oberoende av hur många lägenheter som börjar använda tjänsten.