Skip to main content
MenyStäng
Data och marknadsföring
Data och marketing

Effektivare försäljning och marknadsföring genom kunddata

Effektiv marknadsföring och försäljning förutsätter data och förståelse. Vi känner Finland och finländarna och hittar dina nuvarande och potentiella kunder bland dem. Med hjälp av våra datatjänster håller du din kundinformation uppdaterad och lär dig förstå både dina nya och gamla kunder bättre.
Effektivare försäljning och marknadsföring genom kunddata

Så här når du dina kunder effektivare

Datauppgifter ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.

Uppdatera och berika kunddata

Med hjälp av våra tjänster håller du din kundinformation uppdaterad och får värdefull ytterligare information om dina kunder. Den uppdaterade kundinformationen gör att du kan möta dina kunder och rikta marknadsföringen effektivare.

Få insikter om dina kunddata

Vi hjälper dig att förstå dina nuvarande och potentiella kunder så att du kan rikta marknadsföring till dem på ett snabbare, säkrare och förmånligare sätt.

Marknadsför via de kanaler du önskar

När du förstår dina nuvarande och potentiella kunder kan du rikta marknadsföring till dem via lämpliga kanaler, vare sig det gäller tryckt direktreklam, e-post eller online-marknadsföring.