Skip to main content
ValikkoSulje

Lehtipalvelut 1.1.2019

Aikakauslehdet

Aikakauslehti-palvelun hinta nousee 4 % ja Kimppu-palvelun 2,5 %.

Aikakauslehti-palvelu (12839) uudistuu ja muuttuu Aikakauslehti Pro -palveluksi (19241)

  • Aikakauslehti Pro soveltuu kaikille ennakkoon tilattaville aikakauslehtiformaatin lehdille.
  • Ei vähimmäisilmestymiskertoja eikä vähimmäismääriä.
  • 1.3.2019 alkaen tulee käyttöön Käsinlajiteltava Aikakauslehti –lisäpalvelu koneellisen lajitteluun soveltumattomille lähetyksille.
  • Lisätietoja Konelajiteltavien lähetysten oppaasta.

Lehti-palvelu

Hinnoittelu yksinkertaistuu. Jatkossa ainoastaan lehden yksikköpaino määrittää hinnan, postituserän koolla ei ole vaikutusta siihen. Ensisijainen kulkunopeus kolme arkipäivää. Säännöllisille tai suuremmille lähetyserille löytyy myös vaihtoehtoisia jakelupalveluja, erityisesti uusi Aikakauslehti Pro –palvelu tai Asiakassuora.

Valikoimasta poistuvat palvelut

Aikakauslehti 1 -, Lehti 1 - ja Kimppu 1 -palvelut päättyvät 31.12.2018 vähäisen kysynnän takia.

Sanomalehdet

Päiväjakelun ja Päiväjakelun kimpun hinta nousee 5 % ja valtakunnallisen Sanomalehti-palvelun 6 %. Päiväjakeluasiakkaille tarjolla olevan Etäjakelun hinta ei muutu.

Sanomalehti–palvelu (12899) uudistuu. Palvelu sopii kaikille valtakunnallisille sanomalehtiformaatin lehdille.

  • Ei vähimmäisilmestymiskertoja eikä vähimmäismääriä
  • Eräkokolaskennassa huomioidaan ainóastaan Sanomalehti –palvelun tilaukset

Päiväjakelu–palvelu (12841) on tarjolla lehdille, jotka ilmestyy vähintään 24 kertaa vuodessa (v. 2018 edellytys 48 kertaa). Etäjakelu–palvelu (12838) on tilattavissa edelleenkin vain Päiväjakeluiden yhteydessä, joten tässäkin palvelussa ilmestymiskertarajoite laskee.

Varhaisjakelun mainos- ja markkinointilähetykset

Mainos- ja markkinointilähetysten tuote-ehdot on koottu omaan dokumenttiinsa. Keskeisimmät muutokset ovat:

  • Inserttien hinnoitteluperusteet muuttuvat.
  • Kaikissa palveluissa siirrytään kappalehintoihin.
  • Määräajan jälkeen tulleista varauksista peritään erillinen palvelumaksu.

Painotuotekuljetukset

Tilastokeskuksen Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin (lokakuu 2017 - lokakuu 2018) kokonaisindeksin muutoksen johdosta sovitut kuukausihinnat nousevat + 2,4 %.